Dwór Wapowce - english version Dwór Wapowce - русский Dwór Wapowce - wersja polska Dwor Wapowce - wesela, hotel, diety, atrakcje dla dzieci, Przemyśl - podkarpackie
Dwór Wapowce na Facebook Dwór Wapowce na Google+ Dwór Wapowce na Twitter Dwór Wapowce na Youtube

JAK ZAMÓWIĆ

Formularz zamównienia naszych diet

Regulamin zamawiania cateringu dietetycznego Zdrowa Odnowa

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.1. Przedmiotem zamówienia jest catering dietetyczny. Jest to zestaw składający się z 4 lub 5 posiłków, w zależności od zamówienia. Każdy posiłek jest spakowany w plastikowe opakowania metodą zgrzewania. Posiłki dostarczane są przez firmę „ASIA” Joanna Matera z siedzibą Wapowce 78 A, 37-700- Przemyśl, zwaną w dalszej części regulaminu firmą.
1.2. Posiłki od dostarczenia do czasu spożycia przez klienta powinny być przechowywane w lodówce w temp 4-8o C. Posiłki mają 48h termin przydatności do spożycia.

2. ZAMÓWIENIA
2.1 Zamówienia można dokonywać telefonicznie lub mailowo pod nr tel. 16 671 06 72 lub dworwapowce@poczta.fm
2.2 Zamówienia muszą być dokonywane z minimum dwu- dniowym wyprzedzeniem w stosunku do daty dostawy do godz. 12.00.
2.3 Zamawiający zobowiązany jest podać:
a.Imię i Nazwisko
b.Nr telefonu
c.Adres dostawy
d.Adres email do potwierdzenia zamówienia
e.Rodzaj diety
f.Długość trwania diety
g.Ewentualne godziny dostawy i dodatkowe informacje istotne
2.4.W przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych czy alergii pokarmowych klient jest zobowiązany poinformować o tym firmę. W razie zatajenia istotnych informacji firma nie ponosi odpowiedzialności za skutki spożywania diety.
2.5.Płatność za catering musi zostać zrealizowana przed realizacją zamówienia i wpłynięcie płatności na konto firmy jest ostatecznym potwierdzeniem zamówienia przez zamawiającego.

3. WARUNKI DOSTAWY
3.1. Dostawa odbywa się w godzinach porannych lub wieczornych pod wskazany adres.
3.2. Brak odbioru diety pod wyznaczonym adresem lub zmiana adresu w dniu dostawy wiąże się z dodatkowym kosztem 15 zł lub wyższym adekwatnym do odległości dostawy oraz możliwym opóźnieniem dostawy.

4. REKLAMACJE
4.1. Zgłoszenie nieprawidłowości w zamówieniu powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od dostawy. Po upływie tego terminu klient nie ma prawa do późniejszych reklamacji związanych z zamówieniem.

5. ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA
5.1. Zmiana lub odwołanie zamówionej diety możliwe jest w terminie dwa dni przed faktyczną realizacją zamówienia do godziny 15:00 można tego dokonać online lub telefonicznie.
5.2. Zmianę adresu dostawy należy zgłosić telefonicznie do godz. 18:00 na dzień poprzedzający faktyczną datę realizacji zamówienia.
5.3. W przypadku rezygnacji z diety w trakcie jej trwania, każdy zrealizowany dzień zamówienia zostaje rozliczany w kwotach obowiązujących przy zamówieniach 5 dniowych, a kwota do zwrotu obniżona zostaje o wysokość podatku VAT (8%)
5.4. W przypadku zawieszenia dostaw na czas określony informację o zawieszeniu należy składać telefonicznie lub mailowo z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku niewywiązania się z terminu zamawiający jest obciążony kosztami dziennego zestawu.

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą używane wyłącznie w celach marketingowych przez firmę Asia Joanna Matera. Zmiany swoich danych osobowych i teleadresowych można dokonać kontaktując się mailowo lub telefonicznie. W ten sam sposób można usunąć swoje dane osobowe i teleadresowe.

7. POZOSTAŁE ZAŁOŻENIA
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa obowiązujące w Polsce.

Dwór Wapowce - Catring dietetyczny Dwór Wapowce - Catring dietetyczny Dwór Wapowce - Catring dietetyczny Dwór Wapowce - Catring dietetyczny