Invest Construction uprawnienia-budowlane.com

Invest Construction: Egzamin na uprawnienia budowlane


Funkcję inspektora nadzoru budowlanego mogą pełnić wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane. Z kolei uprawnienia pozwalają na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na uprawnienia budowlane w wersji android). Oczywiście, aby móc zdobyć uprawnienia należy posiadać odpowiednie wykształcenie. Poza tym niezbędne jest odbycie praktyk zawodowych oraz zdanie egzaminu państwowego. Ważny jest również fakt, iż aby pełnić wspomniane wcześniej funkcje należy również przynależeć do samorządu zawodowego. Istotnie, inspektor nadzoru inwestorskiego posiada uprawnienia, które wynikają z prawa budowlanego. Oznacza to zatem, że na budowie nie pełni tylko funkcji biernego obserwatora (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów). W jego gestii leży również wydawanie pisemnych poleceń kierownikowi budowy potwierdzając je wpisem do dziennika budowy. Ważnym aspektem jest to, iż wydawane polecenia mogą dotyczyć najrozmaitszych kwestii.

Egzamin na uprawnienia budowlane

Invest Construction
ul. Spółdzielcza 2
19-200Grajewo
podlaskie
tel.:515870249
REGON: 360407814
www:
FB | TW

2020All rights reserved www.dworwapowce.com.pl ©